Kim jesteśmy?

Tworzymy doświadczony i ciągle doskonalący się zespół, który specjalizuje się w wielu dziedzinach prawa, szczególnie w prawie gospodarczym, prawie spółek (prawie korporacyjnym), prawie giełdowym i obrotu papierami wartościowymi, prawie pracy, prawie upadłościowym, prawie zamówień publicznych, prawie prasowym i ochrony dóbr osobistych, prawie nieruchomości i obsługi inwestycji budowlanych, prawie autorskim oraz prawie ochrony konkurencji. Specjalizujemy się również w postępowaniach sądowych, arbitrażowych, mediacjach i negocjacjach. Nasza wieloletnia praktyka pozwala nam również na udział w sporządzaniu prospektów emisyjnych spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych.

Dbamy o realizację zleceń z poszanowaniem obowiązujących nas zasad korporacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem Kodeksu Etyki Radcy Prawnego.