Aktualności

Kancelaria uczestniczyła w obsłudze prawnej inwestycji "Budowa nowego zakładu produkcji innowacyjnych szyb dla branży motoryzacyjnej" w Chmielowie realizowanej przez Pilkington Automotive Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Kancelaria uczestniczyła w negocjacjach umów związanych z realizacją inwestycji "Budowa nowego zakładu produkcji innowacyjnych szyb dla branży motoryzacyjnej" w Chmielowie współfinansowanej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w tym umów nabycia nieruchomości, umowy na generalne wykonawstwo oraz umowy najmu.

Osobą odpowiedzialną za nadzór prawny inwestycji była: radca prawny Justyna Pyrich

Kancelaria świadczyła kompleksową obsługę prawną procesu inwestycyjnego budowy Centrum Handlowego "Galeria Solna" w Inowrocławiu

Kancelaria, na zlecenie międzynarodowej Firmy działającej na rynku deweloperskim, prowadziła kompleksową obsługę procesu inwestycyjnego w postaci budowy wielopowierzchniowego Centrum Handlowego "Galeria Solna" w Inowrocławiu o powierzchni ponad 35.000 mkw i wartości stu kilkudziesięciu milionów złotych. Zlecenie obejmowało między innymi negocjacje umów nabycia nieruchomości, nadzór prawny i udział w postępowaniach administracyjnych,  w tym w przedmiocie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia oraz uzyskania decyzji pozwolenia na budowę. Kancelaria reprezentowała Inwestora we wszystkich postępowaniach odwoławczych i sądowo-administracyjnych dotyczących inwestycji. Kancelaria uczestniczyła również w negocjacjach umów na generalne wykonawstwo i pozostałe wykonawstwo robót dla całej inwestycji.

 

Ranking Kancelarii Prawnych "Rzeczpospolitej"

Nasza Kancelaria została uzwględniona w rankingu Kancelarii Prawnych dziennika "Rzeczpospolita".

Zmiany w Zespole Kancelarii

Do zespołu Kancelarii dołączyła Pani Mecenas Agnieszka Willer.

Pani Agnieszka Willer jest radcą prawnym wpisanym na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie. W ramach Kancelarii, Pani Mecenas specjalizuje się w prawie zamówień publicznych, prawie pracy i prawie cywilnym.

Nowy Partner w Kancelarii JAMORSKI I PARTNERZY Radcowie Prawni

Z dniem 1 kwietnia 2012 roku do grona Partnerów Kancelarii dołączyła Pani Mecenas Justyna Pyrich.

Pani Mecenas Justyna Pyrich specjalizuje się w prawie cywilnym oraz w prawie gospodarczym i handlowym, w tym w przede wszystkim w zakresie umów gospodarczych, spraw korporacyjnych oraz restrukturyzacji spółek prawa handlowego. Posiada również praktykę w zakresie doradztwa w sprawach z zakresu prawa autorskiego i prawa prasowego. W zakres jej praktyki zawodowej wchodzi prowadzenie sporów sądowych, w szczególności w zakresie spraw gospodarczych, cywilnych i pracowniczych.

Elektroniczne postępowanie upominawcze [EPU]

W związku z oczekiwaniami naszych Klientów, Kancelaria poszerzyła zakres świadczonych usług o prowadzenia postępowania sądowego w elektronicznym postępowaniu upominawczym (EPU) przed E-sądem, umożliwiając tym samym uproszczenie procedury uzyskania nakazu zapłaty oraz obniżenie kosztów sądowych.

Zmiany w naszej Kancelarii

Miło nam poinformować, że Pani Justyna Pyrich została wpisana na listę radców prawnych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie oraz złożyła ślubowanie i w związku z tym uzyskała prawo wykonywania zawodu radcy prawnego.

Egzamin radcowski 2011

Z przyjemnością informujemy, że Pani Justyna Pyrich złożyła w czerwcu 2011 roku egzamin radcowski z wynikiem pozytywnym.

Oddział we Wrocławiu

Z przyjemnością informujemy, że Kancelaria otworzyła oddział we Wrocławiu, przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego 49-51.

Partner Kancelarii

Z przyjemnością informujemy, że z dniem 1 stycznia 2011 roku Pan Łukasz Czajka, radca prawny, został Partnerem Kancelarii. Mecenas Łukasz Czajka specjalizuje się w prawie cywilnym, prawie pracy, prawie spółek. Posiada duże doświadczenie w zakresie prawa zamówień publicznych, prawa ochrony konkurencji oraz prawa antymonopolowego. Interesuje się również prawem podatkowym.