Zasady współpracy

Kancelaria proponuje elastyczne warunki współpracy z Klientem, w zależności od potrzeb i oczekiwań, jak również od charakteru sprawy.

Zasadniczo Kancelaria stosuje następujące warianty dla rozliczeń finansowych z Klientami:

  • Wynagrodzenie, jako stały miesięczny ryczałt, jako iloraz z góry założonej ilości godzin przepracowanych dla Klienta i wspólnie ustalonej stawki za godzinę pracy. W zależności od oczekiwań Klienta oraz zakresu prowadzonych spraw wysokość ryczałtu w konsekwencji ustalana jest indywidualnie
  • oparcie wynagrodzenia o wspólnie ustaloną stawkę godzinową, zróżnicowaną w zależności od tego kto ze strony Kancelarii realizuje zlecenie, czy radca prawny, aplikant radcowski, czy prawnik. W takiej sytuacji Kancelaria przygotowuje miesięczne zestawienie wykonanych czynności za dany miesiąc, przesyła raport do Klienta w celu jego akceptacji
  • wynagrodzenie każdorazowo ustalane jest za udzielone zlecenie
  • wynagrodzenie dotyczące spraw procesowych i egzekucyjnych ustalane jest indywidualnie w oparciu o ogólne zasady prawne dotyczące wynagrodzenia radców prawnych, uregulowane we właściwych przepisach. Wynagrodzenie uzależnione jest od wartości sporu i skomplikowania sprawy.

Oczywiście istnieje możliwość modyfikacji ww. propozycji, ale jest to uzależnione od indywidualnych potrzeb Klienta.

Każdym Klientem opiekuje się zazwyczaj co najmniej dwóch prawników, zawsze jeden z nich to radca prawny oraz aplikant albo doświadczony prawnik. System ten pozwala obsługiwać Klienta w sposób stały i na każde życzenie Klienta, co gwarantuje pełną i profesjonalną obsługę przez prawników, którzy specjalizują się w dziedzinie prawa, która w danym momencie interesuje Klienta.

Tworzymy zespół prawników, wykazujących się znajomością różnych dziedzin prawa, a w razie konieczności powoływane są interdyscyplinarne zespoły, obejmujące specjalistów i ekspertów z różnych dziedzin, w tym: doradców podatkowych, notariuszy, rzeczników patentowych, biegłych i rzeczoznawców oraz tłumaczy przysięgłych.

Posiadamy kontakty z zagranicznymi Kancelariami prawnymi.