Justyna Pyrich, radca prawny Partner

Radca prawny – Okręgowa Izba Radców Prawnych w Krakowie
Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego
Stypendystka programu Eramus/Socrates na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Kolonii
Absolwentka Szkoły Prawa Amerykańskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego przy współpracy z The Catholic University of Columbia w Waszyngtonie
Absolwentka Podyplomowego Studium  Prawa Autorskiego, Wydawniczego i Prasowego Uniwersytet Jagielloński, Instytut Własności Intelektualnej

Specjalizuje się w prawie cywilnym, gospodarczym i handlowym ze szczególnym uwzględnieniem spraw korporacyjnych oraz restrukturyzacji kapitałowych spółek prawa handlowego. Ponadto, posiada praktykę w zakresie doradztwa w sprawach dotyczących praw autorskich i IT.

W zakres jej praktyki zawodowej wchodzi również prowadzenie sporów sądowych, ze szczególnym uwzględnieniem sporów prowadzonych w sprawach gospodarczych, pracowniczych i cywilnych.

Języki obce: język angielski i język niemiecki

E-mail: j.pyrich@czajka-pyrich.pl