Arkadiusz Pichur, radca prawny

Absolwent Wydziału Prawa na Uniwersytecie Wrocławskim, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii.

Radca prawny wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgowej Izbie Radców  Prawnych we Wrocławiu.

Specjalizuje się w prawie handlowym i gospodarczym ze szczególnym uwzględnieniem restrukturyzacji kapitałowych przedsiębiorstw oraz przejęć i fuzji spółek prawa handlowego. Nadto w kręgu jego specjalizacji znajduje się doradztwo przy procesach upadłościowych przedsiębiorstw zarówno po stronie upadłego, jak i wierzycieli i akcjonariuszy Upadłego. W zakres jego praktyki zawodowej wchodzi również prowadzenie sporów sądowych, ze szczególnym uwzględnieniem sporów prowadzonych w sprawach gospodarczych i korporacyjnych.

Języki obce: język angielski