Czym się zajmujemy?

Naszym głównym celem jest świadczenie kompleksowej obsługi prawnej Klienta, w związku z tym ciągle rozszerzamy obszary naszej działalności. Specjalizujemy się w prawie gospodarczym, prawie spółek (prawie korporacyjnym), prawie giełdowym i obrotu papierami wartościowymi, prawie pracy, prawie upadłościowym, prawie zamówień publicznych, prawie prasowym i ochrony dóbr osobistych, prawie nieruchomości i obsługi inwestycji budowlanych, prawie autorskim oraz prawie ochrony konkurencji. Specjalizujemy się również w postępowaniach sądowych, arbitrażowych, mediacjach i negocjacjach.